Tiếng Nói Người Khuyết Tật Việt Nam

CHỦ ĐỀ CHO NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT QUỐC TẾ 3 THÁNG 12 NĂM 2016

tnnkt

Mỗi năm Liên Hợp Quốc thông báo một chủ đề cho hoạt động hưởng ứng ngày 3 tháng 12. Các chủ đề hàng năm cung cấp một khung để xem xét làm thế nào người khuyết tật không bị loại trừ khỏi xã hội bằng cách thúc đẩy việc loại bỏ tất cả các loại hàng rào; bao gồm cả những người có liên quan đến môi trường vật lý, thông tin và truyền thông (ICT), hoặc các rào cản thái độ
Chủ đề các năm:
2015: “Vì mục tiêu thiên niên kỷ hoà nhập: Nâng cao vị thế người khuyết tật và cộng đồng của họ khắp thế giới”
2014: Phát triển bền vững: Sự hứa hẹn của công nghệ
2013: Phá bỏ rào cản, mở rộng cửa: Vì một xã hội hoà nhập và phát triển cho tất cả
2012: Phá bỏ rào cản để tạo nên một xã hội hoà nhập và tiếp cận cho tất cả
2011: Chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người: bao gồm những người khuyết tật trong sự phát triển
2010: Giữ lời hứa: Lồng ghép vấn đề khuyết tật vào các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ hướng đến năm 2015 và xa hơn nữa
2009: Thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ hoà nhập: năng cao năng lực/ trao quyền cho người khuyết tật và cộng đồng người khuyết tật toàn thế giới
2008: Công ước về quyền của người khuyết tật: Nhân phẩm và công lý cho tất cả
2007: Việc làm bền vững cho người khuyết tật
2006: Tiếp cận điện tử
2005: Quyền của người khuyết tật: Hành động trong sự phát triển
2004: Không có gì về chúng ta mà không có chúng ta
2003: Tiếng nói của riêng chúng ta
2002: Cuộc sống độc lập và sinh kế bền vững
2001: Sư tham gia đầy đủ và bình đẳng: Lời kêu gọi các phương pháp mới để đánh giá tiến trình và kết quả đầu ra
2000: Thực hiện công nghệ thông tin cho tất cả
1999: Khả năng tiếp cận cho tất cả trong một Thiên niên kỷ mới
1998: Nghệ thuật, Văn hoá và sống độc lập
Chủ đề của năm 2016 là: “Đạt được 17 mục tiêu cho tương lai chúng tôi muốn”. Chủ đề thu hút sự chú ý vào 17 mục tiêu phát triển bền vững và làm thế nào những mục tiêu này có thể tạo ra một thế giới toàn diện và công bằng đối với người khuyết tật.

Bài viết kế tiếp

Xe buýt từ chối phục vụ người khuyết tật: Phân biệt đối xử từ trong tư duy!

Theo chuyên gia hỗ trợ người khuyết tật (NKT), việc nữ tiếp viên xe buýt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về Đầu Trang