Tập huấn thực hiện kế hoạch năm 2016

Thực hiện kế hoạch năm 2016, được sự tài trợ của tổ chức Irish Aid – Apheda, Liên hiệp hội về NKT Việt Nam ( VFD) Tổ chức cuộc họp Mạng lưới nhằm chia sẻ về kết quả tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược Hội cũng như kinh nghiệm triển khai hoạt động phát triển Hội địa phương tại TP Thanh Hóa vào trung tuần tháng 07/2016.

Cuộc họp có 12 Hội tham dự và có 4 Hội trình bày, chia sẻ kết quả Xây dựng chiến lược hoạt động Hội năm 2016-2021. Thật vui vì qua các khóa tập huấn đã có kết quả thành công cho các Hội NKT các Tỉnh, TP xây dựng xong kế hoạch chiến lược tại địa phương mình. Hy vọng từ 2017 các Hội chưa dược xây dựng sẽ làm rộng rãi khắp cả nước.

th1

th2

Bài viết kế tiếp

Hội Thảo góp ý về Quyền của Trẻ em khuyết tật

Vào ngày 14 và 15/10/2019, tại Hà Nội diễn ra Hội Thảo góp ý về …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về Đầu Trang