KỸ NĂNG VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & PHÁT TRIỂN HỘI NKT TẠI ĐÀ NẴNG

Ngày 25-27/04/2016 VFD, Liên hiệp Hội về NKT VN tập huấn cho các tổ chức NKT tại các địa phương về KỸ NĂNG VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & PHÁT TRIỂN HỘI NKT TẠI ĐÀ NẴNG. Có 22 tổ chức tham dự của 3 miền Bắc, Trung, Nam với mục đích đơn vị nào cũng có chiền lược để phát triển hội.
Muốn có diều này cần phải qua 6 bước:
Bước đầu -Xây dựng kế hoạch,lập kế hoạch chiến lược.
Bước 1: Tìm hiểu bối cảnh và thu thập thông tin đến tổ chức.
Bước 2: Xây dựng tầm nhìn và cốt lõi của tổ chức
Bước 3 : Phân tích vị trí của Tổ chức hiện tại trong mối quan hệ với môi trường. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức
Bước 4 : Xây dựng mục tiêu, chiến lược & dự kiến các kết quả cần đạt được
Bước 5: Xây dựng khung tổ chức thực hiện chương trình, dự án & lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ, phân bổ kinh phí,& khung giám sát dánh giá về việc thực hiện kế hoạch chiến lược
Bước 6: Viết lại bản kế hoạch hoàn chỉnh. Xin phê duyệt và sau đó chia sẻ với các Hội viên để cùng tham gia thực hiện.

Bài viết kế tiếp

Hội Thảo góp ý về Quyền của Trẻ em khuyết tật

Vào ngày 14 và 15/10/2019, tại Hà Nội diễn ra Hội Thảo góp ý về …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về Đầu Trang