Giới Thiệu

Lịch sử thành lập

Giới thiệu về Hội :

Tiền thân là nhóm Tự Lực Đại Dương do cô Võ thị Ngọc Mai là người sáng lập từ 25 tháng 8/2004.Sau hai năm thành lập Nhóm số lượng Hội viên lên hơn 40 người, có nhiều hoạt động thiết thực thì xin phép thành lập BVĐ Hội NKT TP Vũng Tàu. Tháng 6/2006 được thành lập BVĐ, và tới tháng 9/2006 có QĐ của UBND Tỉnh BR- VT cho phép thành lập Hội.

Đại Hội NKT TPVT được thành lập từ ngày 01/12/2006 theo QĐ số 2622/QĐ-UBND của UBND Tỉnh BR-VT cho phép. Đây là một tổ chức tự nguyện thu hút nhiều người khuyết tật sinh sống trên địa bàn TP vào tham gia sinh hoạt Hội, và Hội viên có nhiều dạng tật, hoàn cảnh, tuổi tác, trình độ học vấn….. khác nhau. Hội tổ chức cho họ tham sinh hoạt hội họp hàng tháng, nhằm tạo cầu nối giữa những cùng hoàn cảnh, bên cạnh đó Hội cũng đã tổ chức học văn hoá và những việc làm thiết thực như dạy anh văn miễn phí, dạy tin học, xin việc làm phù hợp với mỗi người, để NKT có thể tự lập nuôi sống bản thân, bớt đi gánh nặng đối với gia đình, để họ không tự ti, mặc cảm với xã hội. Sau những giờ lao động miệt mài, các bạn còn hăng hái tham gia văn nghệ, thể thao, giao lưu, tập huấn và viết dự án dạy nghề v…v…

Sau 5 năm thành lập Hội có những hoạt động thiết thực và phát triển Hội ngày càng lớn mạnh. Ngày 02/03/2012 Hội Người Khuyết tật TP Vũng Tàu tổ chức Đại Hội lần II thành công tốt đẹp. Tạo tiền đề tốt cho hoạt động của những năm tiếp theo .

Sứ mạng :

Hội là nơi tập hợp tất cả những NKT trong Thành Phố Vũng Tàu. Người Khuyết tật giống như những thành viên khác của xã hội.Cũng muốn được học tập và làm việc, vui chơi giải trí lành mạnh, muốn được phát huy tài năng để cống hiến cho cuộc sống cho xã hội ngày một phát triển và luôn mong muốn sự bình đẳng.

Giá trị & tầm nhìn :

NKT, giống như các thành viên khác của xã hội, có quyền tham gia tất cả các hoạt động xã hội mà họ yêu thích và có một cuộc sống xứng đáng và được tôn trọng.
NKT là người hiểu rõ nhất nhu cầu, hạn chế và khả năng của mình.
Có được cơ hội như các thành viên khác, NKT có thể là những người xây dựng cộng đồng hiệu quả.

Mục đích :

Nâng cao nhận thức của chính NKT và các thành viên khác trong cộng đồng về các vấn đề khuyết tật.
Xây dựng năng lực cho các cá nhân và các nhóm/ tổ chức của NKT.
Hội sinh hoạt định kỳ hàng tháng, là nơi để các bạn khuyết tật gặp gỡ, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống, giúp nhau phát triển kiến thức và các kỹ năng xã hội cần thiết để có thể bình đẳng hòa nhập xã hội.
Tuyên truyền về chính sách pháp luật của nhà nước ban hành và chính sách dành cho NKT.
Giới thiệu việc làm , việc học và tập huấn các kỹ năng xã hội, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, gây quỹ, viết dự án,… cho NKT và các nhóm của NKT.

Về Đầu Trang