Luật NKT Việt Nam

Luật Người Khuyết Tật Việt Nam

  QUỐC HỘI _______Luật số: 51/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trích nội dung Luật Người Khuyết do Quốc Hội ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2010; Số ký hiệu: 51/2010/QH12 do Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng ký LUẬT               …

Đọc thêm »
Về Đầu Trang