Luật Người Khuyết Tật VN

Luật người khuyết tật Việt Nam

Trích nội dung Luật Người Khuyết do Quốc Hội ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2010; Số ký hiệu: 51/2010/QH12 do Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng ký LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị …

Đọc thêm »
Về Đầu Trang