Ban Chấp Hành

THÔNG BÁO

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ VŨNG TÀU THÔNG BÁO Hội NKT – TPVT xin trân trọng thông báo đến tất các UBND các cấp, các nhà hảo tâm, quý vị mạnh thường quân, các nhà tài trợ và tất cả những anh chị em hội viên đang tham gia sinh hoạt trong Hội được biết như sau. Kể từ …

Đọc thêm »

Danh Sách Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ III (2017 – 2022)

Phạm Thanh Sơn  Chủ Tịch Hội Người Khuyết Tật Thành Phố Vũng Tàu Sinh ngày 28 tháng 11 năm 1968 – Tại Vũng Tàu Ngày vào Hội 12/10/2004 Điện thoại : 0983.019940 Email: phamthanhsonvt@yahoo.com Giám đốc công Ty TNHH Phần Mềm kế toán ASA số 72 Huỳnh Khương An F3 TP Vũng Tàu Tốt nghiệp Trung Cấp Lâm Nghiệp năm 1989 …

Đọc thêm »
Về Đầu Trang